×

Waarschuwing

Fout tijdens het laden van component: com_tags, Component niet gevonden

Administratieve scheiding

In de Kabinetsplannen van VVD en PvdA staat dat scheiden zonder tussenkomst van de rechter mogelijk moet worden als er geen kinderen bij betrokken zijn en partners overeenstemming over de scheiding hebben bereikt (de zogenoemde administratieve scheiding). Het wetsvoorstel wordt op dit moment voorbereid door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Verwachting is dat het voor de zomer van 2013 wordt ingediend.
 

Standpunt Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is voorstander van de administratieve scheiding. Maar zij vindt dat deze regeling ook moet gelden voor echtparen met minderjarige kinderen. Als echtparen in onderling overleg tot een goede regeling kunnen komen, dan moeten zij immers ook in staat zijn zorgafspraken te maken voor hun kinderen.

De KNB vindt voorts dat een notaris ook een verzoekschrift tot echtscheiding zou moeten kunnen indienen bij de rechtbank (de zogenoemde ‘echtscheidingsnotaris’), ook wanneer daar (minderjarige) kinderen bij betrokken zijn. Het wetsvoorstel hiervoor is in 2011 verworpen door de Eerste Kamer. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie is hierover teleurgesteld, want door het voorstel zou er een vereenvoudigde echtscheidingsprocedure ontstaan voor echtparen die in onderling overleg een goede regeling overeenkomen.