×

Waarschuwing

Fout tijdens het laden van component: com_tags, Component niet gevonden

De Stichting Fonds Verantwoord Scheiden is een voortzetting van de stichting Organisatie Gescheiden Mensen.

De Stichting Organisatie Gescheiden Mensen (SOGM), aanvankelijk ook wel aangeduid als de Stichting Organisatie Gescheiden Mannen, werd opgericht in 1969; in die tijd was het 'in nogal wat gevallen onmogelijk om een echtscheiding op een fatsoenlijke en eerlijke manier tot stand te laten komen'; op 4 mei 1971 werd een nieuwe echtscheidingswet aangenomen; aanvankelijk leidde deze wet tot opluchting want het werd gemakkelijker om te scheiden; bijverschijnsel van de nieuwe wet was dat er 'steeds meer mensen kwamen - mannen vooral - die onder het oude regime "onschuldig" zouden zijn geweest aan de echtscheiding, maar die dankzij de nieuwe wetgeving wél werden veroordeeld tot betaling van alimentatie'; de SOGM bood juridische en emotionele hulp aan gescheiden mensen en lobbyde bij de politiek voor betere regels op het gebied van echtscheiding; in 2005 werd het besluit genomen de SOGM op te heffen omdat de continuïteit van de stichting niet langer waargemaakt kon worden (zie voor een historische terugblik Uit Balans, het kwartaalblad van de SOGM, nr. 100 (september 1994) en nr. 142 (maart 2005)

In overeenstemming met de statuten moest het batig saldo worden aangewend voor één of meer door het bestuur aan te wijzen doeleinden die zoveel mogelijk verband houden met het doel van de stichting.

Het batig saldo is gebruikt voor de vorming van een fonds dat activiteiten van personen en instellingen wil ondersteunen die de oorspronkelijke doelstelling van de SOGM tot uitvoer brengt. De doelstelling van de stichting FVS is aangepast en er is een statutaire naam gekozen die aansluit bij de nieuwe doelstelling.

Heeft u vragen of opmerkingen, schroom dan niet en neem contact met  ons op, klik hier...