×

Waarschuwing

Fout tijdens het laden van component: com_tags, Component niet gevonden

  • Het doel van het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moet overeenstemmen met de doelstellingen van Stichting FondsVerantwoordScheiden. Dat wil zeggen, dat het project de dejuridisering van de echtscheidingswetgeving dient te bevorderen. Speerpunt daarbij is de beïnvloeding van de wetgevende macht. Daarnaast worden ook projecten gehonoreerd die kinderen helpen zich mentaal beter stand te houden in een echtscheidingssituatie. Zoals het leren omgaan met loyaliteiten.
  • Het project, waarvoor een subsidie aangevraagd wordt, moet een eenmalig project zijn. Om geen afhankelijke situatie te scheppen geeft de FSV geen structurele subsidies. Als een project herhaald wordt, kan er wel een nieuwe aanvraag ingediend worden. Deze aanvraag wordt dan opnieuw in behandeling genomen, waarbij een eerdere toekenning van subsidie geen garantie voor een tweede toekenning biedt.
  • Het project, waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet een concreet uitgewerkte activiteit zijn, waarmee de realisering van doelstelling van de FSV wordt bevorderd.
  • In de aanvraag moet naar voren komen op welke manier het project bijdraagt aan de doelstelling van de FSV. De doelgroep van het project moet duidelijk omschreven zijn. Ook moet naar voren komen hoe de resultaten van het project gemeten worden.
  • Het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd, mag in principe geen partijpolitiek stempel hebben, maar dient erop gericht te zijn zo veel mogelijk politieke partijen te overtuigen van het nut van het dejuridiseren van de echtscheidingswetgeving.
  • Het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd, mag geen winstoogmerk hebben. Commerciële bedrijven, die naast hun winstgevende activiteiten ook maatschappelijke activiteiten willen ontplooien kunnen wel in aanmerking komen voor subsidies.